Devenir Membres
Nous contacter
Calendrier
Понеділок, 12 березня 2018 10:00

Statuts Ua

Rate this item
(0 votes)

AM / 11 Septembre 2002
statuts définitifs
adoptée le 27 Février 03 - 11 modifié Mars, 2018
Publication au Journal officiel UETST sur 26/07/03 sous le numéro 2258

OBJECTIFS TITRE ET SIÈGE SOCIAL ASSOCIATION

СТАТТЯ 1

Назва і структура
1.1.  Неприбуткова асоціація під назвою «Європейський союз велосипедного туризму», офіційно прийнята скорочена назва якої UECT, заснована 09.11.2002 року, об’єднує асоційовані організації, метою яких є велосипедні подорожі Європою.
1.2.   Європейський союз велосипедного туризму складається з організацій чи їх федерацій, які культивують велосипедний туризм: по одній від кожної країни.
1.3   Велосипедний туризм – культурно-пізнавальна, туристська і спортивна діяльність на свіжому повітрі у вільний від роботи час. Велосипедист для пересування використовує лише велосипед, який керується лише його власними м’язовими зусиллями, або використовує велосипед з електричним підтримкою.

СТАТТЯ 2

Цілі
UECT має наступні цілі:
2.1. Впроваджувати, організовувати, розвивати, поширювати і оберігати в Європі різні форми велотуризму.
2.2. Заохочувати до велоподорожей між країнами і полегшувати їх здійснення.
2.3. Представляти європейський велотуризм на такому рівні, щоби запрошуватись до участі у спортивних, культурних і туристських заходах, організовуваних органами європейської влади.
2.4. Підтримувати всілякі зусилля, спрямовані на розвиток порозуміння між різними країнами.
2.5. Сприяти створенню федерацій велотуризму в тих країнах, де вони ще не існують.
2.6. Пропагувати добрий вплив велотуризму на здоров’я і самопочуття.
2.7. Заснувати міжнародний союз велосипедного туризму (UICT).
2.8. Докладати всіляких зусиль для того, щоб велотуристи дотримувались всіх правил і застосовували всілякі засоби особистої безпеки.
2.9. Розвивати самодіяльні і культурно-пізнавальні форми туризму, відмінні від масового туризму, оберігати національні традиції і поважати людей різних національностей.
2.10. Долучатися до охорони довкілля, туристських об’єктів, природи і розвивати тривалий характер туризму.
2.11. Шукати форми тісної співпраці з іншими організаціями подорожувального, природничого, масового та екологічного (зеленого) туризму.
2.12. Добиватися реалізації загальних цілей та інтересів UECT.
2.13. Вживати заходів запобігання допінгу.
2.14. Користуватись різними фінансовими засобами UECT.

СТАТТЯ 3

Термін діяльності
Діяльність UECT не обмежується в часі.

СТАТТЯ 4

Головний офіс
Головний офіс UECT знаходиться у Франції за адресою: 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry- Sur-Seine. Місце розташування головного офісу можна змінити за рішенням загальних зборів, прийнятим більшістю у дві третіх голосів.
Рік діяльності співпадає з календарним роком.

СТАТТЯ 5

5.1. Членами UECT можуть стати організації або федерації, які поділяють цілі UECT і мають свої головні офіси в Європі.
5.2. Першочергове право членства в UECT мають федерації, які займаються виключно велосипедним туризмом.
5.3. Членом UECT може стати федерація або інша організація, пов’язана з велотуризмом, якщо в країні її діяльності немає федерації велотуризму.
5.4. Для того, щоб стати членом UECT відповідно до пп.5.1-5.3, потрібно подати листа з проханням про прийняття. Рішення про прийняття приймають загальні збори після розгляду заявки виконавчим комітетом.
5.5. Член UECT втрачає членство, якщо:
     - діяльність організації-члена UECT буде юридично припинена;
     - на ім’я президента UECT буде подана заява про вихід з союзу. Припинення членства наступає з закінченням календарного року. Заява про припинення членства повинна бути надіслана не пізніше, як за 30 днів до річних загальних зборів.
     - член буде виключений з союзу згідно з умовами, прописаними в програмі та регламенті UECT, якщо він не сплачує членських внесків або з інших вагомих причин, таких, як недотримання цілей UECT.
Рішення про виключення приймають загальні збори.

СТАТТЯ 6

Прийняті до UECT члени сплачують членські внески, оскільки саме членські внески забезпечують функціонування UECT. Розмір і порядок сплати членських внесків встановлюється загальними зборами на кожен наступний період діяльності.

СТАТТЯ 7

Способи діяльності
Способи діяльності UECT :
7.1. Перевірка наявності у членів велосипедних організацій страхування, яке вимагається для велотуризму у всіх країнах.
7.2. Формування календаря європейських велозаходів. До таких належать заходи, організовані членами UECT у своїх країнах у форматах, що відповідають етиці руху UECT, вибрані більшістю представників велотуристів.
7.3. Публікування періодичних видань, офіційних бюлетенів і рекламних матеріалів.
7.4. Боротьба зі злочинністю на дорогах, захист і допомога жертвам цієї злочинності.
7.5. Відстоювання велотуризму і організація велозаходів за погодженням з місцевою владою.
7.6. Організація велотуристських зльотів в Європі.
7.7. Ратифікування і впровадження туристських і подорожувальних сертифікатів, сертифікатів витривалості, запроваджених в одній або декількох країнах, для організації-члена UECT.
7.8. Нагородження відзнаками і нагородами згідно з фінансовими можливостями UECT.
7.9. Розвиток технічних і навчальних програм з метою заохочення кандидатів на членство в UECT до управління велотуризмом і забезпечення організацій-членів інформацією та навчанням.

СТАТТЯ 8

Статути організацій-членів UECT повинні гарантувати, що:
8.1. Організацією-членом керує виконавчий комітет, склад якого щороку подається до UECT.
8.2. Будь-які зміни статуту організації-члена повинні узгоджуватись зі Статутом UECT і набирають чинності після представлення їх виконавчому комітету UECT.

СТАТТЯ 9

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Найвищим органом UECT є загальні збори. Їм підзвітні керівні органи всіх федерацій, включно з виконавчим комітетом.
9.2. У загальних зборах беруть участь представники структур, що входять до UECT. Кожна федерація делегує двох представників і двох заступників, які можуть представляти федерацію у випадку відсутності представників.
9.3. Представники афілійованих організацій-членів повинні бути членами цих організацій протягом терміну своїх повноважень і призначаються безпосередньо афілійованими організаціями відповідно до умов, визначених у внутрішніх положеннях.
9.4. Голосування через уповноваженого чи через електронну пошту неможливе.
9.5. Кожна організація-член UECT може бути представлена на загальних зборах. Участь в голосуванні можуть брати виключно представники організації-члена.
9.6. На голосування можна вносити будь-які пропозиції, які наберуть 2/3 голосів в нижче вказаних виборних органах :
     - колегія представників: один голос від кожної організації-члена;
     - колегія федерацій: кожна федерація має по одному голосу від кожної тисячі своїх індивідуальних членів. Загальна сума голосів федерації ділиться між двома її представниками порівну. Якщо федерація має менше, ніж 1000 індивідуальних членів, то вона дістає один голос.
9.7. Титул «організація-засновник» можна отримати лише до 31 грудня 2003 року. Організації-засновники входять до складу ради UECT і мають певні права, прописані в програмі і регламенті.

СТАТТЯ 10

До компетенції загальних зборів належать питання:
10.1. Вибори виконавчого комітету.
10.2. Вибори президента.
10.3. Затвердження бюджету.
10.4. Зміна розміру членських внесків.
10.5. Призначення аудиторів.
10.6. Визначення дати і місця проведення чергових загальних зборів.
10.7. Затвердження програми і регламенту.

СТАТТЯ 11

Загальні збори скликає президент UECT.
Збори скликаються один раз на рік в термін, визначений виконавчим комітетом. Окрім того, позачергові збори скликаються протягом 30 днів з часу, коли виконавчий комітет або збори організацій-членів 2/3 голосів попросять про скликання зборів.

Виконавчий комітет визначає порядок денний зборів.

Загальні збори відповідають за:
11.1. Заслуховування звітів про діяльність та дотримання етичних норм.
11.2. Заслуховування щорічного бухгалтерського звіту.
11.3. Заслуховування аудиторського висновку за поточний рік.
11.4. Призначення аудитора на наступний рік.
11.5. Надання згоди на проведення виборів виконавчого комітету.
11.6. Обрання виконавчого комітету кожні 4 роки під час олімпійського року.
11.7. Обрання президента протягом 4 років під час олімпійського року.
11.8. Прийняття бюджету.
11.9. Затвердження розміру членських внесків.
11.10. Зміни і доповнення до Статуту.
11.11. Прийняття до UECT нових організацій-членів і встановлення позицій членських структур.
11.12. Визначення дати і місця проведення чергових загальних зборів.
11.13. Визначення плану роботи UECT на наступний рік.
11.14. Припинення діяльності UECT.
11.15. Придбання, обмін або продаж основних засобів UECT.

Протоколи і фінансові звіти, затверджені на загальних зборах, щорічно надсилаються до організацій-членів UECT.
Голосування на загальних зборах відбувається в порядку таємного голосування.

УПРАВЛІННЯ

СТАТТЯ 12

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

12.1. Виконавчий комітет керує UECT і вирішує всілякі питання, які, згідно з чинним Статутом, не належать до віиключної компетенції загальних зборів.
12.2. Виконавчий комітет приймає рішення і контролює виконання бюджету, затвердженого загальними зборами.
12.3. Виконавчий комітет складається щонайменше з 6 представників, обраних терміном на 4 рік згідно з умовами, визначеними в регламенті та програмі.
12.4. Члени виконавчого комітету можуть обиратися повторно на новий термін. Повноваження виконкому анулюються протягом олімпійського року.

СТАТТЯ 13

Загальні збори можуть з метою втручання достроково припинити повноваження виконавчого комітету шляхом голосування, у випадках, описаних нижче:
     - не менше двох третіх чинних голосів повинно бути подано за скликання загальних зборів з метою, зазначеною вище (з дотриманням п.9.6);
     - дві третини учасників загальних зборів повинні бути особисто або замінені представниками (відповідно до п.9.6);
     - відкликання виконавчого комітету повинно бути проголосовано більшістю у дві третіх чинних і прямих голосів (згідно з п.9.6).

Відхилення загальними зборами більшістю у дві третіх можливих голосів звіту із дотримання етичних норм, звіту з діяльності, фінансового звіту і проекту бюджету автоматично тягне за собою припинення повноважень виконкому (згідно з п.9.6).

СТАТТЯ 14

Засідання виконавчого комітету скликаються не рідше одного разу на рік.Скликає виконавчий комітет президент UECT. Скликання засідання комітету також обов’язкове на вимогу не менше двох третіх його членів. Засідання комітету чинне за умови присутності на ньому не менше половини його членів. Протокол засідання підписують президент і секретар.

СТАТТЯ 15

Обраний виконавчий комітет обирає з-поміж своїх членів шляхом таємного голосування президента UECT. Обраний президент затверджується загальними зборами.
Виконавчий комітет обирає серед своїх членів шляхом таємного голосування бюро у складі не менше 3 і не більше 9 членів, включаючи президента, скарбника і секретаря.

СТАТТЯ 16

Президент і управа:
16.1. Загальні збори затверджують голову виконавчого комітету президентом UECT. Якщо загальні збори не затвердять президента, виконавчий комітет повинен подавати на розгляд загальних зборів нові кандидатури, допоки загальні збори не затвердять президента.
16.2. Президент припиняє свої повноваження разом з припиненням повноважень виконавчого комітету.

СТАТТЯ 17

17.1. Президент UECT головує на загальних зборах, засіданнях виконавчого комітету і керує управою. Голова і скарбник або секретар затверджують витрати.Президент представляє UECT у всіх цивільних справах і в судах.
17.2. Президент уповноважений подавати позовні заяви до суду і виступати від імені UECT у цивільних справах, як позивач або відповідач.
17.3. Президент може делегувати частину своїх повноважень. Разом з тим, у випадку відсутності президента, UECT може представляти виключно повноважний представник за спеціальним дорученням, підписаним президентом.

СТАТТЯ 18

18.1. У випадку вакансії на місцуе президента, обов’язки президента виконує віце-президент, а якщо й ця посада є вакантною, обов’язки президента виконує член виконавчого комітету.
18.2. На перших загальних зборах, коли є вакансія на місце президента, і у випадку появи вакансії після обрання виконавчого комітету, загальні збори вибирають нового президента до закінчення терміну повноважень попереднього президента.

СТАТТЯ 19

Управа забезпечує виконання рішень виконавчого комітету і представляє UECTу кожній справі, що належить до компетенції виконавчого комітету. Повноваження управи припиняються разом з повноваженнями виконавчого комітету.

СТАТТЯ 20

Виконавчий комітет створює комісію, яка розробляє програму, регламент, організаційну структуру і засади діяльності UECT.

СТАТТЯ 21

Офіційними мовами на зібраннях UECT є англійська і французька.

ЩОРІЧНІ ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ

СТАТТЯ 22

До складу щорічних засобів фінансування UECT входять:
22.1. Пожертви і внески членів.
22.2. Надходження від зльотів і інших масових заходів.
22.3. Доходи з нерухомості.
22.4. Гранти.
22.5. Будь-які кошти, які дозволено використовувати для фінансування спорту.
22.6. Кошти за надані послуги.
22.7. Пожертви приватних і публічних партнерів.

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ І ЛІКВІДАЦІЯ

СТАТТЯ 23

Статут може бути змінено тільки загальними зборами. Повідомлення про заплановані зміни до Статуту, запропоновані до порядку денного, повинно бути надіслане до структур і членів UECT щонайменше за 45 днів до загальних зборів.

СТАТТЯ 24

Рішення про ліквідацію UECT може бути прийняте тільки на надзвичайних загальних зборах, скликаних президентом, з порядком денним, який вказує на причини ліквідації. Такий порядок денний повинен бути оголошений щонайменше за місяць наперед. Не менше, як дві третини чинних учасників зборів (згідно з п.9.6) повинно взяти участь у голосуванні щодо ліквідації UECT.

СТАТТЯ 25

У випадку ліквідації, загальні збори визначають одного або декількох інспекторів, відповідальних за ліквідацію майна UECT. Атрибути та активи UECT будуть передані федерації, запропонованій Радою Європи, діяльність якої відповідає Статуту і цілям UECT.

СТАТТЯ 26

Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту, ліквідацію UECT і її майна надсилається у відповідний термін до компетентних органів влади країни, в якій знаходиться головний офіс UECT. Таке рішення загальних зборів набирає чинності тільки після його акцептування такими органами влади.

СТАТТЯ 27

Будь-які питання, не врегульовані цим Статутом, врегульовуються програмою і регламентом. Останні опрацьовуються виконкомом і доводяться до відома загальним зборам.

СТАТТЯ 28

Даний Статут прийнято установчими загальними зборами 09.11.2002 року в Ivry-sur-Siene.

Президент UECT 2002
Jean-Paul LAMONNIER

Cекретар 2002
Maurice BUERMANS

Скарбник 2002
Ladislau FERREIRA

власноручний підпис

власноручний підпис

власноручний підпис

Президент FBC 2002
Andre PRUD’HOMME

Президент FFCT 2002
Dominique LAMOULLER

2002 FPCUB Président
Jose Manuel CAETANO

Ces statuts ont été modifiés par l'Assemblée générale le 11 Mars 2018 Lisbonne
     


Président UECT 2018
Patrice GODART

2018 Cекретар
cosmétique Alina - CLEMENT


2018 Trésorier
Bernard TONON

Read 4100 times
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne