Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz

Wyświetlenie artykułów z etykietą: UECT

TRAITS UNION EUROPEENS 2021 - ASPTT ST Quentin (02)
PARIS - AMSTERDAM
19 participants (dont 8 dames)
595 km - 3 006 m de dénivelé positif - 5 étapes
Du 19 au 23 août 2021
_______________

 

Plaque cadreItinéraire - les 5 étapes             fleche2 Consulter le blog journalier        fleche2 Cyclo mag FFCT

 

TUE2021 carte

Dział: TUE pl

 

Cele Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT (ZMC UECT)

Celem jest stworzenie ram imprezy, która pozwoli na aktywny udział rodzin z dziećmi w wydarzeniach cykloturystycznych UECT ;  Promowanie turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży ;  Umożliwienie młodym rowerzystom poznawania krajów europejskich i nawiązywania przyjacielskich więzi z europejskimi rówieśnikami ;  Uwrażliwienie młodych na piękno i bogactwo środowiska naturalnego oraz na ekologie ; Zachęcenie młodych do odkrywania kultur europejskich i poprzez te działania udział w formowaniu Obywatelstwa europejskiego wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia dla Młodych Cykloturystów UECT

Przewiduje się organizację Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT (ZMC-UECT) podczas Tygodnia Europejskiego UECT (TE-UECT) i w tym samym miejscu. Organizator TE jest również organizatorem ZMC.

 • ZMC odbywają się od godziny 9 do 15 w ciągu 4 dni : poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek i piątek.
 • Podczas zajęć, a więc w godzinach od 9 do 15 w dniach zajęć, młodzież i dzieci przebywają pod opieką dyplomowanych opiekunów zatwierdzonych przez UECT. Poza godzinami wymienionymi wcześniej, młodzi uczestnicy pozostają pod wyłączną opieką swych rodziców lub prawnych opiekunów.
 • ZMC są imprezą tworzącą niepodzielna całość. Zgłoszenie jednodniowe jest wiec niemożliwe. Każdy uczestnik jest zapisany na 4 dni zajęć.
 • Zgłoszenia na ZMC dokonuje się za pomocą Karty Zgłoszeniowej na TE
 • Wszyscy uczestnicy ZMC są zgłoszeni za pomocą Kart Zgłoszeniowych, są wiec również uczestnikami Tygodnia Europejskiego UECT. Z tego tytułu korzystają z Ubezpieczenia przewidzianego przez Organizatora dla uczestników TE
 • Uczestnicy ZMC realizują program, którego zarys jest opisany w dokumencie Program ramowy przedstawiony poniżej.
 • ZMC maja program specyficzny (rożny od programu TE), dostosowany do wymogów młodych ludzi i który kładzie akcent na cele zdefiniowane przez UECT i przez osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w życie ZMC.
 • Zajęcia będą miały miejsce w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek. W piątek zostanie zorganizowany wspólny wyjazd dorosłych rowerzystów i dzieci na trasę dnia i wspólny pique-nique.

Serdecznie zapraszamy młodzież i dzieci do wzięcia udziału w Zajęciach. 

Program ramowy ZMC

Grupa

Program

Cel

  Grupa A (7-10lat)

  St. trudności 1, 2

Gry i zabawy na miejscu w drużynach wielojęzycznych, użycie busoli i orientacja w terenie, czytnie łatwej mapy, konkursy sprawnościowe ; krajoznawstwo : skupienie ciekawości dzieci na otoczeniu. Przygotowanie i realizacja projektu wycieczki. Techniki rowerowe, naprawa roweru. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna.

Wprowadzenie do turystyki rowerowej, praca nad wrażliwościa dzieci na otoczenie i ekologię ; techniki jazdy na rowerze ;  Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów

  Gupa B (11-13 lat)

  St. trudności 3, 4

Konkursy sprawnościowe, techniki rowerowe, znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, orientacja w terenie i czytanie mapy, współparaca w drużynach wielojęzycznych ; turystyka : Samodzielne znalezienie tematu wycieczki, opracowanie i organizacja wyjazdu, wyjazd na trasę. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna.

Przygotowanie dzieci do poruszania się po drogach ; wiedza krajoznawcza i użycie jej w przygotowaniu wycieczek ;  Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów.

  Grupa C (14-17 lat)

  St. trudności 5, 6

Konkursy sprawnosciowe, przypomnienie : znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, orientacja w terenie i czytanie mapy. Zapoznanie sie z regionem i wybor tras wycieczkowych tematycznych (gastronomia, ciekawi ludzie, historia, architektura..). Organizacja i realizacja wszystkich wycieczek (nie wiecej niz 3), wspolparaca w druzynach wielojezycznych. Klasyfikacja druzynowa i indywidualna.

Wsparcie i towarzyszenie w usamodzielnianiu sie młodzieży. Uwrażliwienie młodzieży na zalety krajobrazu i na ekologię ; Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów.

 

Kilka zdjęć ze zlotu młodzieży w Aubusson w 2015. Fotograf : B. Rusiewicz

 


Les 18 et 19 mai 2017, le Bureau du Comité Directeur de l'UECT s'est rendu à Staszów (Pologne) lieu de la 14ème Semaine Européenne de Cyclotourisme 2018 afin de rencontrer les représentants de la fédération cyclotourisme PTTK et la municipalité de Staszów pour faire un point d'étape de cette manifestation qui se déroulera du 7 au 14 juillet 2018.


Lors de ces réunions ont été évoqués : l'organisation du camping fédéral qui se tiendra au Domaine Kurozwęki, proche de Staszów, le potentiel hébergement en hôtel et chez l'habitant proche de Staszów, la restauration, les parcours et lieux de convivialité, la sécurité, les animations, les modalités d'inscriptions.


Lors d'une réunion a été signé par M. Leszek KOPEC Maire de Staszów et Patrice GODART Président UECT, le Cahier des Charges des Activités Jeune Cyclotouriste qui se déroulera à Staszów dans sa nouvelle formule et qui accueillera aussi les enfants des écoles de la commune pour un échange d'internationalité européen

Dział: En bref Pol

Te broszury pozwolą Państwu odkryć nasze organizacje.

Logo Laureats

Artykuł 6 regulaminu wewnętrznego - Komitet Sterujący

 1. Komitet Sterujący będzie składał się z maksymalnie 19 członków.
 2. Do członkostwa w Komitecie Zarządzającym uprawnieni są wyłącznie kandydaci przedstawieni przez swoją federację i ugrupowanie stowarzyszeń, zrzeszonych w UECT i spełniających warunki określone w art. 9 statutu.

 • Prezes Założyciel (2002/2004)

 • Prezes (2004/2016)

Jean-Paul LAMONNIER (FFCT)

Pierre REUZE (FFCT)

jplamonnier@uect.org

preuze@uect.org

 • Prezes

Patrice GODART (FFCT)

pgodart@uect.org

 • Vice-Prezes

Stanislaw KARUGA (PTTK)

Sandro ARAUJO (FPC)

skaruga@uect.org

saraujo@uect.org

 • Sekretarz Generalny

William DEFRISE (FFBC)

wdefrise@uect.org

 • Z-ca Sekretarza Generalnego    

 • Skarbnik

Bernard TONON (FFBC)

btonon@uect.org

 • Z-ca Skarbnika

Jean-Louis VERSCHEURE (FFBC)

jlverscheure@uect.org

 • Członek

José Manuel CAETANO (FPCUB)

jmcaetano@uect.org

 • Członek

Martine CANO (FFCT)

mcano@uect.org

 • Członek

José-Luis JUNQUERA (FECT)

jljunquera@uect.org

 • Członek

Marek KOBA (PTTK)

mkoba@uect.org

 • Członek

Vladimir KUVALJA (AFS)

vkuvalja@uect.org

 • Członek

Rita FERNANDES FERREIRA (PCUB) 

rfernandesferreira@uect.org

 • Członek

Eduardo SOARES (FPC)   

esoares@uect.org   

 • Członek

Igor SESIC (AFS)

isesic@uect.org

 • Członek

   

 • Rewident księgowy

Pierre REUZE (FFCT)

preuze@uect.org

 Nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania jakichkolwiek informacji

  ROZWÓJ UECT

Patrice GODART (FFCT)

Bernard TONON (FFBC)

William DEFRISE (FFBC)

pgodart@uect.org

btonon@uect.org

wdefrise@uect.org

  PROMOCJA UECT

Vladimir KUVALJA (AFS)

Sandro ARAUJO (FPC)

 

vkuvalja@uect.org

saraujo@uect.org

 

  SZKOLENIA I STAŻE 

Jean-Marie MAILLARD (FFCT)

jmmaillard@uect.org

  TYDZIEŃ EUROPEJSKI

Patrice GODART (FFCT)

Eduardo SOARES (FPC)

pgodart@uect.org

esoares@uect.org

  ZAJECIA MŁODYCH CYKLOTURYSTÓW ZMC

Jean-Marie MAILLARD (FFCT)    

Marek SMYK (PTTK)

Eduardo SOARES (FPC)

Marek KOBA (PTTK)

jmmaillard@uect.org

msmyk@uect.org

esoares@uect.org

mkoba@uect.org

  BEZPIECZEŃSTWO

William DEFRISE (FFBC)

wdefrise@uect.org

  ODZNAKA EUROPEJSKA

Patrice GODART (FFCT)

Marek KOBA (PTTK)

pgodart@uect.org

mkoba@uect.org

  TRAITS D’UNION EUROPEENS

  PODRÓŻE PO EUROPIE

Patrice GODART (FFCT)

pgodart@uect.org

  KOMUNIKACJA MEDIALNA, STRONA INTERNETOWA   

Chantal MORISSEAU (FFCT)

Marek SMYK (PTTK)

communication@uect.org   

msmyk@uect.org

  PRODUKTY I AKCESORIA

Stan KARUGA (PTTK)

Bernard TONON (FFBC)

skaruga@uect.org

btonon@uect.org

Dział: Commissions Pol
Art Szkolenie Sterma1 1
Art Szkolenie Sterma1 2

 

Z M C   w   Staszowie  

 

ZMC staszow
 

 

 

UECT des Jeunes
UECT  Młodych
UECT d. Jugend
UECT Молоді
 Auch 2016

 
Activités des jeunes cyclos
Zajęcia dla młodych rowerzystów
Unterricht für junge Fahrradfahrer
Заняття для юних велосипедистів

Zajęcia Młodych Cykloturystów  Courpière - Auvergne en France

Erste Woche für Europas Jugendliche. 

Vom 18. bis 22. August 2015 fand in Courpière auf dem „Gîte des 4 Vents“ der französischen Fahrradförderation (FFCT)die erste „Semaine Européenne pour Jeunes“ statt. Es haben leider nur Jugendliche aus 3 Ländern teilgenommen. Es waren dies :

 • Frankreich   mit 3 Mädchen und 3 Jungen
 • Polen             mit 3 Mädchen   und 2 Jungen
 • Luxemburg   mit 5 Jungen

  Plus d'infos
Strona 1 z 2