Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz

Stypendium Młodego Podróżnika UECT

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Regulamin Stypendium Młodego Podróżnika UECT

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Européenne de Cyclotourisme, UECT) zaprasza Młodych Cykloturystów do udziału w przedsięwzięciu polegającym na połączeniu wyprawy rowerowej z tekstem i obrazem, aby pokazać jak najszerszej publiczności emocje i wspomnienia z rowerowej podróży.

Artykuł 1
Nagroda przyznawana jest wyłącznie cykloturystom zrzeszonym w jednej z federacji lub stowarzyszeń członkowskich UECT. Stypendium Młodego Podróżnika finansowane jest z dotacji, których forma i wysokość są corocznie ustalane przez Radę Zarządzającą UECT.

Brane pod uwagę będą jedynie poprawnie złożone zgłoszenia, a nagroda wręczona będzie oficjalnie podczas Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej lub podczas Walnego Zgromadzenia danej federacji. Nagroda pieniężna ufundowana przez UECT przyznana będzie po przyjęciu sprawozdania przez osobę wyznaczoną przez UECT.

Artykuł 2
Uczestnicy i uczestniczki programu Stypendium Młodego Podróżnika w grupach maksymalnie trzyosobowych i w wieku do 25. roku życia do dnia startu zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych na dwa miesiące przed wyruszeniem w przynajmniej trzydniową, w pełni autonomiczną podróż o długości nie krótszej niż 250 km, rowerem zwykłym lub tandemem napędzanym wyłącznie siłą mięśni.
Akceptowane jest towarzystwo opiekuna rowerowego w wieku powyżej 25. roku życia, lecz nie będzie on brany pod uwagę podczas procedury przydzielania stypendium.
Opracowanie trasy pozostawia się uczestnikom i uczestniczkom, należy jednak pamiętać o wykonaniu następujących zadań:
   1) pokonać trasę biegnącą przez przynajmniej jeden europejski kraj inny niż kraj zamieszkania i przejechać na jego terenie dystans o długości minimum 80 km.
   2) lub wziąć przynajmniej raz udział w imprezie Trait d’Union Européen (regulamin dostępny na www.uect.org), zgodnie z punktem 1.
   3) lub dołączyć do miejsca, w którym odbywa się Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej, zgodnie z pkt. 1.
   4) trasy w formie gwiazdy (start zawsze z tego samego punktu, ale w różnych kierunkach) są wykluczone; nie będą brane pod uwagę podróże w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki; dni spędzone na odpoczynku, zwiedzaniu czy też oczekiwaniu na poprawę pogody nie wliczają się do czasu podróży, której czas trwania podlega wydłużeniu o liczbę takich dni. Dofinansowanie UECT obliczone będzie na podstawie liczby dni spędzonych efektywnie na rowerze przy minimalnym dziennym dystansie wynoszącym 60 kilometrów.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca br. UECT przeanalizuje zgłoszenia i zorganizuje w razie konieczności ewentualne spotkania z uczestnikami i uczestniczkami (w zależności od miejsca ich zamieszkania).
Wyprawy organizowane przez jakąkolwiek organizację turystyki rowerowej nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie aplikacyjne powinno zawierać plan podróży wraz z następującymi elementami:
   1) Formularz rejestracyjny wraz z kopią aktualnej rocznej licencji federacji lub stowarzyszeń stowarzyszonej z UECT.
   2) Szczegółowy plan podróży (PDF trasy na mapie drogowej lub za pośrednictwem oprogramowania w formacie GPX) z podziałem na kilometry etapów.
   3) Cel podróży niezwiązany z jazdą na rowerze oraz opis planu podróży.
   4) Nawiązanie ewentualnego kontaktu z turystami rowerowymi z regionów, przez które wiedzie trasa i powołanie się na UECT.
   5) Przekazanie praw autorskich do zdjęć.
   6) Zatwierdzenie planu podróży przez opiekuna prawnego i przewodniczącego klubu (dla osób poniżej 18. roku życia).
   7) Zatwierdzenie planu podróży przez odpowiednią osobę, wyznaczoną przez Radę Zarządzającą UECT.
   8) Uczestnictwo w rywalizacji o Europejską Odznakę Turystyki Rowerowej (Brevet Européen, regulamin dostępny jest na www.uect.org): książeczka podróży zostanie przekazana po zatwierdzeniu planu podróży przez UECT.
   9) Ubezpieczenia: uczestnik lub uczestnicy wyprawy podlegają ubezpieczeniu związanemu z ich członkostwem w odpowiedniej organizacji:  FFCT, FPC, FECT, PCUB, lub ubezpieczeniu osobistemu dla członków PTTK - DF4DM.

Artykuł 3
Uczestnicy i uczestniczki zobowiązują się do sporządzenia raportu z podróży zawierającego tekst i zdjęcia opisujące podróż.
   1) Napisz opowiadanie na co najmniej 4 strony (tekst powinien być napisany na maszynie z około 25 wierszami na arkusz czcionką Arial o rozmiarze 11).Opis podróży powinien zawierać schemat trasy oraz tabelę z pokonanymi etapami podróży.
   2) Należy wykonać minimum 6 zdjęć ilustrujących podróż. Wykonane podczas podróży fotografie w formie analogowej powinny mieć wymiary 13x18, akceptowane są też oczywiście zdjęcia cyfrowe. Uczestnicy wyprawy powinni być uwiecznieni na różnych zdjęciach.
Przedstawiony raport z podróży powinien być nigdzie dotąd niepublikowany. Każda wcześniejsza publikacja tekstu raportu z wyprawy niezależnie od miejsca publikacji spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez UECT.

Artykuł 4
Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 września bieżącego roku.

Artykuł 5
UECT zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody gdy stwierdzi, że jakość przedstawionych dokumentów jest niewystarczająca lub są one niezgodne z niniejszym regulaminem. Dokumenty złożone przez laureatów stanowić będą wyłączną własność UECT, które zastrzega sobie prawo do ich publikacji w całości lub w części na swojej stronie internetowej.
Laureatem Stypendium Młodego Podróżnika nie można zostać przez dwa kolejne lata.

Artykuł 6
Dzienna kwota przyznanego stypendium na rok 2024 ustalona zostaje na poziomie

30 euro/osoba/dzień przy wyprawie trwającej maksymalnie 7 dni.

Więcej informacji : msmyk@uect.org [Polish] albo jmmaillard@uect.org [Francuski]

bulletinPL

Wyświetlony 3567 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 17 marzec 2024 13:56
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne