×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 611.
Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz
niedziela, 22 październik 2017 10:22

XIX Walny Zjazd PTTK

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od lewej: Dariusz Kużelewski - prezes Głównej Komisji rewizyjnej PTTK, Jacek Potocki - prezes Zarządu Głównego PTTK, Wojciech Tomalak - prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.
Fot. Paweł Wojtyczka, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Zakończył się XIX Walny Zjazd PTTK

W dniach 15-16 września 2017 r. w gościnnych progach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno--Krajoznawczego, podczas którego podsumowano minione cztery lata działalności Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze szczyci się ponad 140-letnimi tradycjami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i ponad 110-letnimi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. PTTK zrzesza prawie 67 tysięcy członków (w tym prawie 17 tysięcy młodzieży szkolnej), zrzeszonych w 300 oddziałach. W latach 2013–2017 PTTK zorganizowało około 84 tysiące imprez turystyki kwalifikowanej, w których uczestniczyło prawie 2,4 miliona osób (w tym ponad milion młodzieży szkolnej), a w blisko 30 tysiącach imprez turystyczno-krajoznawczych wzięło udział ponad 840 tysięcy osób (w tym prawie 314 tysięcy młodzieży szkolnej).

PTTK od ponad 65 lat działa na rzecz tworzenia warunków do uprawiania turystyki i rozwijania krajoznawstwa. Utrzymuje 79 tysięcy kilometrów szlaków turystycznych, certyfikuje przewodników miejskich i terenowych, prowadzi muzea, izby regionalne i regionalne pracownie krajoznawcze, tworzy wzorce programów dla szkół w zakresie edukacji krajoznawczo-
-turystycznej oraz kultywowania języka polskiego. 

Zjazd, jak w każdej organizacji pozarządowej, jest czasem podsumowań, ale również czasem wytyczania kierunków działania organizacji w latach następnych. Delegaci wybrani na regionalnych konferencjach oddziałów PTTK w poszczególnych województwach zebrani na XIX Walnym Zjeździe PTTK w wyniku dwudniowej debaty zdecydowali o przyjęciu uchwał, a wśród nich między innymi:

  1. w sprawie węzłowych problemów i zadań w XIX kadencji władz Towarzystwa;
  2. w sprawie udziału Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz organizacji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego;

 

       W zjeździe Towarzystwa uczestniczyli i zabierali głos przedstawiciele blisko współpracujących z PTTK klubów z sąsiednich państw – Klubu Czeskich Turystów (KČT) i Klubu Słowackich Turystów (KST). Wystąpili również prezydent Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV), Lis Nielsen, a także wiceprezydent Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej (UECT), Stanisław Karuga. Byli przedstawiciele polskich organizacji: Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Ligi Ochrony Przyrody, Yacht Klub Polski, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Polskiego Związku Motorowego, Mazowieckiej Organizacji Turystycznej.

Delegaci zjazdu w głosowaniu tajnym wybrali nowe władze Towarzystwa z Jackiem Potockim – prezesem Zarządu Głównego, Dariuszem Kużelewskim – prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej i ponownie Wojciechem Tomalakiem jako prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego na czele. Wiceprezesami Zarządu Głównego PTTK zostali: Roman Bargieł z Katowic i Marian Jurak z Olsztyna, sekretarzem generalnym Paweł Mordal z Szamotuł, a funkcję skarbnika będzie pełnił kolejną kadencję Jerzy Kapłon z Krakowa.

Nowy prezes Zarządu Głównego PTTK – dr hab. Jacek Potocki – jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2000 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej, a obecnie profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Naukowo zajmuje się głównie problematyką gospodarki przestrzennej, geografii regionalnej, geografii turyzmu i polityki regionalnej. Od roku 1976 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a w ostatniej kadencji był członkiem Zarządu Głównego. Jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o., członkiem Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Izerskiego i Klubu Przyrodników. Jest przewodnikiem górskim sudeckim i przodownikiem turystyki górskiej PTTK.

Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK – Dariusz Kużelewski – jest prezesem Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, doktorem nauk prawnych, mającym oprócz wykształcenia prawniczego wykształcenie z zakresu zarządzania i marketingu, a członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej jest od 2009 r., jest także między innymi przewodnikiem terenowym po województwie podlaskim, instruktorem przewodnictwa, instruktorem krajoznawstwa regionu i ochrony przyrody, przodownikiem turystyki górskiej.

Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK – Wojciech Tomalak – jest doktorem praw, sędzią wizytatorem do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Od 2001 r. jest członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, był jego wiceprezesem, a w ostatniej kadencji prezesem. Jest przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek.

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za główne cele działalności w XIX kadencji władz Towarzystwa uznał między innymi:

  • umacnianie patriotycznego i krajoznawczego programu turystyki, opartego na poznawaniu piękna, dziejów i kultury Polski oraz poszanowaniu ojczystego krajobrazu i jego wartości przyrodniczych;
  • podejmowanie działań służących wzmacnianiu spoistości Towarzystwa, utrwalaniu jego tożsamości i poczucia wspólnoty;
  • rozwijanie przestrzeni turystycznej i jej zagospodarowanie tak, aby była dogodna dla turystów i przyjazna dla przyrody.

Za priorytetowe działania w XIX kadencji zjazd uznał działania Towarzystwa, które wzmocnią krajoznawstwo jako ważne źródło utwierdzania polskiej tożsamości narodowej. Istotne jest także to, że Towarzystwo będzie brało aktywny udział w Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W wielu jednostkach PTTK trwają już przygotowania do tych obchodów. Niewątpliwie ważną sprawą jest też decyzja XIX Walnego Zjazdu PTTK o organizacji w roku 2020 Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Przypomnijmy, że pierwszy kongres został zorganizowany w 1929 r. w Poznaniu, a kolejne odbywały się w Gdańsku w 1970 r., w Płocku w 1980 r., w Opolu w 1990 r., w Gnieźnie w 2000 r. oraz w Olsztynie w 2010 r. Tradycyjnie kongresy zajmują się refleksją nad powinnościami krajoznawców na najbliższe dziesięciolecie. Kongresy poprzedzają sejmiki krajoznawcze organizowane w różnych miejscach Polski.

Wyświetlony 1144 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 22 październik 2017 10:28